Ние не просто обичаме пица.... Ние обичаме и НАШИТЕ ХОРА, които правят пицата!!! - “BONJOUR PIZZA”.

TOP